» » ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ยามจน / สาวสมัยดาวเทียม
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ยามจน / สาวสมัยดาวเทียม Album
Country, Folk, World
Performer: ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
Title: ยามจน / สาวสมัยดาวเทียม
Style: Luk Thung
Country Thailand
Label Star Records
Catalog Number ST-016
Genre: Country, Folk, World
Rating: 4.2
Votes: 031
MP3 size: 1022 mb
FLAC size: 2773 mb
WMA size: 2908 mb
Record From: Vinyl, 7", 45 RPM

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ยามจน / สาวสมัยดาวเทียม Album

Tracklist

1ยามจน
2สาวสมัยดาวเทียม

Versions

CategoryArtistTitle (Format)LabelCategoryCountryYear
P21 / P22ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ยามจน / สาวสมัยดาวเทียม ‎(7", Pic)SrikrungP21 / P22ThailandUnknown

Album

ขาวเฉพาะกจ ไทยรฐออนไลน. News and media website. Public figure. กระทเดดพนทป ผ สยองขวญ. Pages liked by this Page. อเจยบ เลยบดวน. PagesOtherBrandWebsiteNews and media websiteกระทเดดพนทป. English UK Русский Українська Suomi Español. Privacy Terms Advertising AdChoices Cookies . Play album. Popular this week. 1 listener. 3 photos. Waiphot Phetsuphan, also transliterated as Waipot Pesuwan, Waipot Petsuwan or Waipod Phetsuphan Thai: ไวพจน เพชรสพรรณ is a Luk Thung singer from Thailand. He was born as Phran Sakunlani Thai: พราน สกลณ on March 8, 1942 in Bang Pla Ma, Suphan Buri, Thailand. View wiki. การปองกนและปราบปรามการทจรต และการประเมนผล. Stamp Library. Site Map. รปภาพโฆณา แบบภาพวนซำ. banner องคโสม. AW-1024x315px-Update300663-ขยายเวลาบรการยมส. BB . Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Billie Holiday - Day In, Day Out. สงเกตการสนของเสนเชอกในลกษณะทเปนภาพชา แกวงปลายเสนเชอกเพอทำใหเกดคล. น ปรบคาความถและแอมพลจดของเครองออสซลเลเตอร ปรบคาความหนวงและความตง ส. วนปลายของเสนเชอกสามารถถกตรง ใหเปนปลายปด หรอใหเปนปลายเปดได. Standards Alignment. Common Core - Math. จะโหลดทละภาพ หรอ ทงหมดกได. 6 claps. Uploaded by. Chonticha Muangsrijan. เอกสารประกอบการเรองประโยค ม. วเคราะหขอสอบ O-NET ภาษาไทย ม. Kanawut Traipipattanapong Thai: คณาวฒ ไตรพพฒนพงษ also known as Gulf Thai: กลฟ, born December 4, 1997 is a Thai actor and model. He is well known for his role as Type in TharnType The series. Kanawut was born on December 4, 1997 in King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand. Kanawut received his early education in Burapha School and went on to complete high school in Suankularb Wittayalai School, an all-boys high school. He is currently enrolled at King Mongkut's University